Hooktalk (2016) ได้อธิบายถึง Zero moment of truth


Hooktalk (2016) ได้อธิบายถึง Zero moment of truth
Hooktalk (2016) ได้อธิบายถึง Zero moment of truth

Date

Hooktalk (2016) ได้อธิบายถึง Zero moment of truth เอาไว้ว่า หมายถึงทฤษฎีการตลาดที่ใช้สำหรับอธิบายถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงเวลาก่อนที่จะทาการสั่งซื้อสินค้า เช่น การหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า การอ่านรีวิว การเปรียบเทียบสินค้าชิ้นนั้นกับสินค้าอื่น ๆ ซึ่งสามารถอธิบายพฤติกรรมแต่ละช่วงของลูกค้าได้ดังนี้

 1. Stimulus เป็นช่วงเวลาที่ผู้บริโภคถูกกระตุ้นด้วยโฆษณาหรือการสื่อสารต่าง ๆ จากแบรนด์นักการตลาดจะใช้ขั้นตอนนี้เพื่อสร้างการรับรู้ (Awareness) ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงข้อดีที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของแบรนด์ รวมถึงทาการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกอยากได้สินค้าชิ้นนั้น ๆ
 2. Zero Moment of Truth (ZMOT) คือช่วงหลังจากผู้บริโภคถูกกระตุ้นในช่วง Stimulus
  เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อมาก็คือ ZMOT เป็นช่วงเวลาที่ผู้บริโภคเริ่มสนใจสินค้าแต่ยังไม่ได้ทาการสั่งซื้อ
  เพราะ ผู้บริโภคอยากจะหาข้อมูลให้แน่ใจเสียก่อน มันคือช่วงเวลาก่อนการสั่งซื้อสินค้า หรือถ้าพูดให้
  ละเอียดกว่านั้นมันคือช่วงเวลาก่อนที่ผู้บริโภคจะเดินทางไปยังร้านขายสินค้าซึ่งมีความสำคัญมาก ๆ
  เพราะก่อนที่ผู้บริโภคจะทำการสั่งซื้อ ส่วนใหญ่แล้วมักจะทาการค้นหาข้อมูลของสินค้าชิ้นนั้น ๆ ก่อน
  เช่น การอ่านรีวิวสินค้า ถามความเห็นจากเพื่อน ดูวีดีโอสาธิตวิธีการใช้งานในเว็บไซต์ Youtube หรือโพสต์ถามความเห็นในเว็บบอร์ดสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ Pantip และนี่คือขั้นที่นักการตลาดควร
  อานวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะยิ่งผู้บริโภคได้รับข้อมูลมากเท่าไหร่ ก็จะช่วยในการตัดสินใจในการสั่งซื้อได้มากเท่านั้น
 3. First Moment of Truth (FMOT) คือช่วงหลังจากผู้บริโภคตัดสินใจได้ทำการค้นหา
  ข้อมูลจากช่วง ZMOT จนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาสู่ขั้นที่ 3 (FMOT) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้บริโภค
  ได้สัมผัสกับร้านขายสินค้าของแบรนด์ (หรือช่วงเวลาที่ผู้บริโภคเปิดเข้าเว็บไซต์) ช่วง FMOT คือ ช่วงเวลาที่แบรนด์ต้องดูแลการปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคให้ดีเพราะนี่ถือเป็น ขั้นตอนสำคัญที่ผู้บริโภค
  มักจะตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่าจะทำการสั่งซื้อสินค้าชิ้นนั้นหรือไม่ แต่ละผลิตภัณฑ์จะมีวิธีการโน้มน้าวผู้บริโภคให้เกิดความรู้สึกอยากซื้ออย่างไรบ้าง (Point of Sales Marketing)
 4. Second Moment of Truth (SMOT) คือช่วงเวลาหลักจากที่ผู้บริโภคได้ทาการซื้อสินค้าไปใช้เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนนี้จะเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ผู้บริโภคทาการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสินค้าชิ้นนั้น ๆ และจะทาการส่งต่อประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นคาติชม (Feedback) ไปให้กับเพื่อน ๆ เช่น ถ้าผู้บริโภคประทับใจในตัวสินค้ามาก ๆ ผู้บริโภคอาจจะไปบอกต่อกับเพื่อน ๆ ให้ไปซื้อมาใช้บ้าง แต่ถ้าเกิดไม่ชอบหรือใช้แล้วเกิดปัญหา ก็อาจจะกลายเป็นเกิดคาวิจารณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาได้
  พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเกิดจากการรับรู้ หรือถูกสิ่งกระตุ้นให้เกิด
  ความต้องการ จากนั้นผู้บริโภคจะทาการหาข้อมูล พิจารณาทั้งข้อดี ข้อเสียและการเปรียบเทียบ ก่อนทำการตัดสินใจซื้อ โดยผ่านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งขั้นตอนก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อ
  ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลายหลายในการค้นหาแหล่งข้อมูล สื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ที่มีบทบาท
  สำคัญและมีอิทธิพลอย่างมากก่อนจะทำการตัดสินใจซื้อ และเมื่อหลังจากซื้อแล้ว สิ่งที่คาดหวังและผลตอบรับก็จะเป็นตัวที่สะท้อนกลับไปถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการบริการของสิ่งนั้น ๆ ผ่าน
  ประสบการณ์การใช้งานของผู้ซื้อ ถูกป้อนกลับมาเป็นเสียงตอบรับทั้งในแง่ดีและไม่ดีต่อตัวผลิตภัณฑ์
  หรือการบริการ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้อื่นผ่านการบอกต่อในโลกออนไลน์และผู้ที่กลับมาซื้อซ้า การนำแนวคิด Zero moment of truth มากาหนดเป็นตัวแปร การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ ที่ผู้บริโภคจะเริ่มหาข้อมูลของสินค้านั้น ๆ ผ่านเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด
  ออนไลน์ประเภทต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ บล็อก ทาการพิจารณา ก่อนที่จะทำการ
  ตัดสินใจซื้อสินค้า
PrevPrevious
NextNext

More

articles

7 เทคนิค เขียน Content ยังไงให้คนติด และขายได้

8 เทคนิคดันเพจให้ถูกค้นเจอใน Facebook

4 กลยุทธ์ การตลาดบน LINE OA ที่ SMEs ต้องรู้ !ขอขอบคุณบทความจาก makewebeasy

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *