เทคนิคการเขียนบทความ (Content Marketing) อย่างไรให้ยอดขายปัง


เทคนิคการเขียนบทความ (Content Marketing) อย่างไรให้ยอดขายปัง
เทคนิคการเขียนบทความ (Content Marketing) อย่างไรให้ยอดขายปัง

Date

ในทุก ๆ รูปแบบ ที่ให้คุ้นณค่ากับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเมื่อผู้บริโภคได้เสพบทความ (Content Marketing)แล้วจะมีความชื่นชอบและอยากบอกต่อ และท้ายที่สุดแล้วบทความ (Content Marketing)นั้น สามารถทําหน้าที่ทางการตลาดตามวัตถุประสงค์ที่ทางผู้ผลิตบทความ (Content Marketing)กําหนดไว้ ทั้งนี้ Jefferson และ Tanton (2015) ได้เสนอทคนิคในการสร้างบทความ (Content Marketing)ที่มีคุณค่าไว้ 8 ประการ
1) คิดถึงลูกค้าเป็นอันดับแรก คนมักจะสนใจว่าสินค้าและบริการนั้นสามารถตอบโจทย์หรือ แก้ปัญหาให้กับตัวเองได้อย่างไร คอนเทนต์ที่ดีจึงควรมุ่งตอบโจทย์ของลูกค้าเป็นอันดับแรก
2) เน้นช่วยเหลือไม่เน้นขาย บทความ (Content Marketing)ที่มีคุณค่าจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้คน รู้จัก เชื่อมั่น และคิดถึงแบรนด์เมื่อคิดจะซื้อสินค้า
3) ให้แบบจริงใจและฟรี มนุษยม์ีแนวโน้มที่จะตอบแทนผู้ที่ให้ การทําการตลาดบทความ (Content Marketing)แบบให้ ความรู้อย่างจริงใจและฟรีจึงทําให้ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะใหค้วามสนใจกับแบรนด์
4) รู้เสมอว่ากําลังทําเพื่ออะไร นอกจากการทําบทความ (Content Marketing)ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้ว ต้องทํา การตลาดบทความ (Content Marketing)ให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจด้วย
5) คิดและนําเสนอบทความ (Content Marketing)เพื่อลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ต้องรู้จักว่าลูกค้าของเราเป็นใครและนําเสนอ บทความ (Content Marketing)ให้สอดคล้องกับที่ลูกค้าเราต้องการ
6) บอกเล่าเรื่องราว การตลาดที่ดีมักบอกเล่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เสมอ
7) สร้างบทความ (Content Marketing)ที่มีคุณภาพ การทําบทความ (Content Marketing)ให้โดดเด่นในโลกที่ท่วมท้นไปด้วยบทความ (Content Marketing) ต้องใช้ บทความ (Content Marketing)ที่มีคุณภาพเท่านั้น
8) เขียนจากใจ การสร้างบทความ (Content Marketing)ด้วยแรงบันดาลใจจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับผู้รับสารได้
Tip ควรคิดถึงลูกค้าหรือผู้รับ สารเป็นอันดับแรก เน้นการให้มากกว่าเน้นการขาย โดยให้คุณค่าผ่านเนื้อหาที่มีคุณภาพต่อผู้รับสาร อย่างสม่ําเสมอและจริงใจ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้รับสารและผสู้่งสารอย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว รวมถึงเกิดการบอกต่อไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ในวงกว้าง
Procont

PrevPrevious
NextNext

More

articles

7 เทคนิค เขียน Content ยังไงให้คนติด และขายได้

8 เทคนิคดันเพจให้ถูกค้นเจอใน Facebook

4 กลยุทธ์ การตลาดบน LINE OA ที่ SMEs ต้องรู้ !ขอขอบคุณบทความจาก makewebeasy

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *