งานที่เราได้รับมอบหมายทุกชิ้น เราตั้งใจทำมันให้ออกมาดีที่สุดไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานที่สร้างกำไรน้อย หรือว่าสร้างกำไรมากก็ตาม